Αδρανή Υλικά

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Η Καπαρέλης ΕΠΕ σε συνεργασία µε όλες τις μεγάλες εταιρίες του χώρου προσφέρει χιλιάδες συσκευές εικόνας, ήχου, οικιακού εξοπλισμού, gadgets, τηλεφωνίας,
κλιματισμού-θέρμανσης κ.α. µαζί µε αµέτρητες προτάσεις για το σπίτι και την επιχείρηση.Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις που τα ειδικευμένα στελέχη προτείνουν µε τις νεότερες τεχνολογίες της αγοράς.
Μερικά από τα πλεονεκτήματα του τμήματος ηλεκτρικών συσκευών είναι οι ευέλικτοι διακανονισμοί πληρωμής, η μεταφορά στο χώρο των πελατών, η φύλαξη συσκευών, η επέκταση εγγύησης και το εξειδικευμένο after-sales.

slider-50
slider-50
slider-50

Η Καπαρέλης ΕΠΕ σε συνεργασία µε όλες τις μεγάλες εταιρίες του χώρου προσφέρει χιλιάδες συσκευές εικόνας, ήχου, οικιακού εξοπλισμού, gadgets, τηλεφωνίας, κλιματισμού-θέρμανσης κ.α. µαζί µε αµέτρητες προτάσεις για το σπίτι και την επιχείρηση.Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις που τα ειδικευμένα στελέχη προτείνουν µε τις νεότερες τεχνολογίες της αγοράς.